Vraagstuk

Efficiënter inrichten van tijdrovend onboardingsproces

Allianz Nederland werkt samen met onafhankelijke tussenpersonen en adviseurs die namens hen verzekeringen aanbieden. Jaarlijks melden zich nieuwe tussenpersonen aan, die de producten van Allianz willen aanbieden aan hun klanten.

Wanneer een nieuwe tussenpersoon zich bij Allianz aanmeldde werd voorheen een PDF document handmatig ingevuld. Dit document werd dan bij Allianz door verschillende medewerkers en afdelingen handmatig gevalideerd bij tientallen externe instanties. Een zeer tijdrovend en kostbaar proces dat Allianz graag efficiënter wilde inrichten.

Allianz Handsome Businessman Using His Digital Tablet Office
Allianz Multiethnic Business People Using Digital Tablet While Standing Modern Office2

Oplossing

Tijdwinst met een slim formulier

Het verwerken van nieuwe tussenpersonen vindt nu grotendeels digitaal plaats. Het PDF formulier is vervangen door een online Diamond formulier. Tijdens het invullen van de aanvraag, vinden er automatisch een groot aantal controles via externe systemen plaats. De gegevens van de tussenpersoon worden onder andere gevalideerd bij de KVK, de AFM en het Sanctieplatform. Ook worden wettelijk verplichte screenings uitgevoerd. Daarna worden de gegevens naar Allianz doorgestuurd.

Er is nu beduidend minder druk op de backoffice medewerkers. Waar de controles eerst enkele dagen in beslag namen, vinden veel controles nu al direct plaats tijdens het invullen van het formulier. Dit levert zeker een besparing van 50% op. Naast snellere beantwoording van de aanvraag is er nu ook tijd om de service richting de tussenpersonen te optimaliseren.

De mogelijkheden om verbinding te maken met externe bronnen om gegevens op te halen of te schrijven zijn zeer uitgebreid. Sla gegevens onmiddellijk op in uw eigen systemen, zodra het formulier is verzonden. U stelt zelf in wanneer data acties uitgevoerd dienen te worden. Opgehaalde gegevens zijn te gebruiken voor het invullen van velden en via samenvoegvelden in verschillende tekstvelden te plaatsen.
Bekijk alle integratiemogelijkheden
Via de intuïtieve formuliereditor sleept u vragen eenvoudig op uw formulier. Door te wisselen naar de verkenner wordt direct een gestructureerd overzicht van uw formulier getoond. Vragen, vragensets, secties of hele pagina's sleept versleept u eenvoudig binnen het formulier, zijn met één muisklik gekopieerd, of bewaart u als set voor andere formulieren. U heeft direct toegang tot alle relevante formulierinstellingen zoals de vormgeving, verzendacties en deelmogelijkheden.
Alle Diamond formulieren en reacties worden standaard versleuteld en onleesbaar bewaard. Het versleutelen gebeurt automatisch op de achtergrond.
U werkt samen met een partner die toegewijd is in het realiseren van uiteenlopende wensen. We ontwikkelen al ruim 15 jaar online oplossingen en applicatie-integraties voor verschillende klanten, actief in onder andere financiële dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg. Diamond werkt met directe, snelle lijnen. We leveren hoogwaardige oplossingen en met een korte ontwikkeltijd en verlenen directe technische ondersteuning voor uw organisatie en het Diamond team.

Implementatie

Direct zelf aan de slag 

Door de intuïtieve interface van Diamond is het systeem zonder handleiding te gebruiken. De juiste vragen kunnen eenvoudig op het formulier gesleept worden en aanvullende validaties en controles kunnen per vraag ingesteld worden.

Direct aan de slag
Digitale veiligheid

Implementatie

Digitale veiligheid 100% gewaarborgd

Voldoen aan hoge veiligheids-en compliance eisen is belangrijk voor Allianz. Dat veiligheid en compliance belangrijke onderdelen zijn van Diamond maakte de keuze nog makkelijker.

Implementatie

Professionele ondersteuning

Bij het eenmalig inrichten van de controles met externe systemen, heeft Allianz de hulp ingeroepen van een ervaren Diamond consultant. Op locatie bij Allianz zijn samen alle koppelingen ingericht en getest. Door deze stap samen uit te voeren, heeft Allianz nu zelf voldoende kennis in huis om zelf nieuwe koppelingen toe te voegen.

Implementatie

Er wordt écht naar wensen geluisterd 

Bij de onboarding vraagt Allianz aan de tussenpersoon om privacygevoelige informatie zoals een legitimatiebewijs mee te sturen. Dit soort gegevens wordt door Diamond standaard al versleuteld en onleesbaar opgeslagen. Allianz wil graag een stap verder gaan en heeft de wens uitgesproken om de meestuurde bijlagen los van de reactie te kunnen verwijderen wanneer deze niet meer nodig zijn. Een mooie functionaliteit die direct aan de roadmap is toegevoegd.